privacy

Als belanghebbende verklaar ik dat ik de informatie in deze verklaring en de tekst van de kunst heb gelezen. 7 van wetsdecreet 30 juni 2003, nr. 196 en: *

Wij informeren u dat - overeenkomstig wetsdecreet 196/2003, waarin bepalingen zijn vastgelegd voor de bescherming van personen en andere personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - NATURINA SRL, met maatschappelijke zetel in via Bobbio 1/3R – 16137 Genua, Italië, btw-nummer 01855140990, en door de andere personen die specifiek door NATURINA SRL zijn aangewezen, de verwerkingsverantwoordelijke is van de persoonsgegevens die u verstrekt of anderszins hebt verkregen in het kader van onze activiteit.

De verwerking van persoonsgegevens betekent het verzamelen, registreren, ordenen, opslaan, verwerken, wijzigen, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, koppelen, blokkeren, communiceren, verspreiden, annuleren en vernietigen of het gecombineerd van twee of meer van deze bewerkingen.

De gegevens worden verwerkt met behulp van geschikte tools om veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen en kunnen ook worden uitgevoerd via papieren ondersteuningen en / of geautomatiseerde tools om de gegevens op te slaan, te beheren en door te geven.

VERPLICHTE GEGEVENS

  • Voor- en achternaam van de gebruiker;
  • het adres van de gebruiker;
  • persoonlijk e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • btw-code en btw-nummer (alleen als factuur vereist is en in ieder geval als bedrijf of freelancer.

De door u verstrekken gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • de dienst te verlenen en/of de door u gekochte producten te leveren;
  • n met betrekking tot contractuele, precontractuele of wettelijke verplichtingen;
  • voor administratieve, fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk en bij gebrek aan een van hen zal het niet mogelijk zijn om de levering van de goederen of de levering van de dienst op te volgen, omdat we niet in staat zullen zijn om contractuele, precontractuele, regelgevende en fiscale verplichtingen na te komen.

Voornoemde gegevens worden niet aan derden verstrekt met uitzondering van de verzender die verantwoordelijk is voor de levering van de gekochte goederen en eventueel meegedeeld aan consultants en/of leveranciers van NATURINA SRLe / of aan personen die zijn aangesloten of contractueel verbonden zijn aan NATURINA SRL uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden.

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OM COMMERCIËLE EN/OF PROMOTIONELE INFORMATIE TE VERZENDEN

Als u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, informeren wij u dat ze zullen worden gebruikt voor promotionele activiteiten en commerciële informatie, het verzenden van reclamemateriaal, voor het uitvoeren van marktonderzoek en het detecteren van gebruikerstevredenheid door NATURINA SRL. Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan consultants en/of leveranciers van NATURINA SRL en/of aan personen die zijn aangesloten of contractueel verbonden zijn aan NATURINA SRL, en in dit geval worden ze uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden.

In dit geval is het verstrekken van gegevens facultatief, dat wil zeggen dat het niet voortvloeit uit een wettelijke verplichting, maar het is noodzakelijk om te worden gecontacteerd door NATURINA SRL en haar bijstandsnetwerk: het niet verstrekken van gegevens voor deze doeleinden zal alleen maar leiden tot de onmogelijkheid om door NATURINA SRL te worden gecontacteerd voor de voltooiing van marktonderzoek en tevredenheidsdetectie en om informatie te ontvangen over de commerciële initiatieven die door NATURINA SRL worden georganiseerd, van haar verkoop- en bijstandsnetwerk en bijstand van hun partners.

We informeren u ook dat kunst. 13 D.lgs. 196/2003 en s.m.i. verleent burgers de uitoefening van specifieke rechten. In het bijzonder kan de belanghebbende de eigenaar vragen: dat zijn persoonsgegevens hem op begrijpelijke wijze ter beschikking worden gesteld; om de oorsprong van de gegevens te kennen en de logica waarop de verwerking ervan is gebaseerd; om de annulering, transformatie of blokkering van gegevens te verkrijgen die in strijd met de wet zijn verwerkt, evenals het bijwerken, rectificeren of integreren ervan. De belanghebbende heeft ook het recht om om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking zelf.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan worden opgevraagd op het gratis nummer 800.71.40.21 of per schriftelijke mededeling aan info@naturina.it, of per fax naar +39 0108392921.

Deze informatie wordt bijgewerkt.